Dr-Ilse-webblad_01
Dr-Ilse-webblad_06
Dr-Ilse-webblad_02
Dr-Ilse-webblad_08
Dr-Ilse-webblad_03
Dr-Ilse-webblad_09
Dr-Ilse-webblad_04
Dr-Ilse-webblad_05
Dr-Ilse-webblad_07

Dr. de Beer is ‘n Christen-sielkundige wat fokus op die veld van gesondheidsielkunde. Deur haar motiverings-praatjies, beywer sy haar om mense emosioneel toe te rus deur die verbetering van lewensvaardighede.

In haar praktyk, spesialiseer sy in vakkeuse- en loopbaanvoorligting, asook ouerleiding

Dr. de Beer het ‘n Magister Artium in Psigologie van Potchefstroom Universiteit vir CHO asook ‘n D.Phil Sielkunde van die Universiteit van Pretoria.

VOORLIGTINGSDIENSTE

Graad 9 – Vakkeuse

Graad 11 en 12 – Beroepsevaluasie en Beroepskeuse

Naskool – Beroepsleiding

Ouerleiding

MOTIVERINGSSPREKER

FOKUSVELDE

Positiewe Sielkunde

 Gesondheidsielkunde en Welstand

Positiewe Denkprosesse en die impak daarvan op Emosionele- en Fisiese gesondheid

Ontwikkeling van kinders se innerlike sterkte

IN DIE NUUS

“Ek beveel Dr Ilse de Beer ten sterkste aan om jongmense te evalueer in loopbaankeuses.

My dogter is 2 keer ge evalueer – Gr 9 en Gr11 deur Dr de Beer en sy doen n baie deeglike ondersoek. Haar passie vir haar werk en vir kinders is duidelik sigbaar deur haar gesprekke met die kinders en goeie terugvoer ook na die ouers. Sy is n puik sielkundige en ken haar werk baie goed.”

SYLVIA FICK

“Oral neem ons kennis van Motiveringsprekers wat oor die een of ander onderwerp praat.  Maar om ʼn spreker te kry wat jou so kan motiveer dat jou diepste menswees geraak word, is nie so volop nie. Dr Ilse de Beer is egter ʼn spreker wat op haar kalm, rustige manier nie net ʼn onderwerp hanteer nie, maar jou hele menswees in beweging bring.  Haar besonder aanslag wat gebore is uit ʼn diep Christelike waardesisteem bring  die belewenis dat die mens in totaliteit vir Dr de Beer belangrik is – letterlik van die wieg tot die graf.  Daarvan spreek die tema wat sy met ons hanteer het – JY IS WIE JY DINK JY IS – elkeen tot nadenke en dwing jou om opnuut na te dink oor jou skeppingsdoel hier op aarde. 

 Na haar besielende aanbieding is die opmerking gemaak:  “Sy is nie wie jy dink sy is nie” maar nou weet elkeen ”Sy is wat jy weet sy is !”

DR DEWYK UNGERER

NG Raslouw, Moderator Noordelike Sinode

“Ek kan regtig met abosluut oortuiging in my hart vir Ilse de Beer aanbeveel . Sy het al 3 my kinders getoets, en ek en my man was verstom hoe ‘spot-on’ sy hulle ontleed het.  My oudste dogter is tans 2de jaar en sy presteer selfs beter as op skool  in 1 van die rigtings wat Ilse vir ons uitgewys het.  Ek het Ilse aan van my familie en vriende aanbeveel en die terugvoering wat ek van hulle ontvang het, was net positief.”

BELINDA PINTO

“Ek wil my waardering uitspreek vir u deeglike psigometriese toetsing van beide my Graad 10 en 12 kinders. Die wyse waarop u tyd geneem het om elkeen persoonlik te leer ken word hoog op prys gestel. U waarneming en aanbevelings ten opsigte van elke kind was nie net gebasseer op ‘n onpersoonlike rekenaar program nie, maar wel op elke kind se onderskeie talente en persoonlikheid. U persoonlike stempel en wyse waarop u hierdie toetsings hanteer is werklik aan te bevele.”

ELBA NEL

VIR MEER INLIGTING KONTAK

Dr. Ilse de Beer | Sielkundige | Praktykno: 8625484 M.A.
(Psig) P.U. vir C.H.O. | D. Phil. (Sielkunde) Univ. Pretoria
082 890 5533 | ilse@ilsedebeer.co.za
Office 110, Northcliff Atrium, 189 Beyers Naude Drive, Northcliff.